Kolen voor Afghanistan

Missionair Overleg Parkstad is al jaren lid van Heerlen Mondiaal net als het Solidariteits Comite Afghanistan Nederland (SCAN) en wij willen uw aandacht vragen voor de actie: Kolen voor Afghanistan, een initiatief van SCAN en Heerlen mondiaal.

In april 2019 werd Ali Daliry, voorzitter van het Solidariteitscomité Afghanistan Nederland (SCAN), benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Toen hij bezig was met het organiseren van een feest om de benoeming te vieren, bedacht hij dat het géén pas gaf om hier feest te vieren zonder aandacht te hebben voor zijn landgenoten in Afghanistan, die leven in moeilijke omstandigheden. Hij besloot geld in te zamelen voor voedselpakketten voor arme Afghaanse gezinnen en naderhand voor schoolspullen.

De inzameling werd een succes en SCAN besloot de actie voort te zetten. Nu de winter aanbreekt wordt de situatie nog meer precair. Niet alleen honger, maar ook kou bedreigt arme Afghaanse gezinnen. Daarom zamelt SCAN nu geld in zodat zij kolen kunnen te kopen voor de verwarming van hun huizen.

Wij willen SCAN en Heerlen Mondiaal helpen om deze actie tot een succes te maken. Daarom roepen wij iedereen op om een bijdrage te leveren.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL75 INGB 0009673353 t.n.v. Stichting SCAN onder vermelding van ‘Kolen voor Afghanistan’.

Om digitaal geld over te maken kunt u ook gebruik maken van de onderstaande foto:

Afbeeldingsresultaat voor kolen Help Afghanen in nood de winter door te komen.