Start Nieuwsbrief MOP

Het Missionair Overleg Parkstad is gestart met een Nieuwsbrief voor de leden van het Overleg en ook voor de pastores in Parkstad.

Wij sturen de Nieuwsbrief toe aan de deelnemers/deelneemsters aan het Overleg en ter kennisname ook aan de pastores en kerkbesturen in Parkstad, van wie we de emailadressen hebben.

De laatste groep kan, wanneer men dat wil, kenbaar maken dat men die Nieuwsbrief ook in de toekomst wil ontvangen.

Het eerste nummer kunt u hier lezen.