Laatste week Adventsactie 2020

Met de kerstdagen komt de Adventsactie die in de parochies van de RK Kerk in de voorbereidingstijd op Kerstmis wordt gehouden, ten einde. In Beekdalen, Brunssum, Heerlen en Voerendaal wordt het project Akkers voor ontheemde gezinnen in DR Congo ondersteund.

De armoedeval wordt het ook wel genoemd: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus. Adventsactie wil daar iets aan doen.

In april vorig jaar sloegen mensen in het oosten van DR Congo massaal op de vlucht voor extreem politiek geweld. Ruim 20.000 ontheemden hebben hun toevlucht gezocht in het Masisi gebied. Het meest dringende probleem is gebrek aan eten. CAJED, een lokale ngo, wil de levensomstandigheden verbeteren van minimaal 250 kinderen en jongeren uit 50 ontheemde en kwetsbare gezinnen. Op door de lokale parochie beschikbaar gestelde grond kunnen 50 gezinnen voedsel gaan verbouwen. De moeders van ieder gezin krijgen een startpakket voor eigen gebruik, dat bestaat uit zaden voor aubergine, ui, knoflook, kool, amarant (een zeer voedzaam pseudo-graan) en een schoffel. De deelnemers krijgen les in agrarische technieken en leren van elkaars ervaringen. Ze krijgen ook les in verkooptechniek, zodat ze hun producten op de lokale markten goed kunnen verkopen.

Uw bijdrage voor dit project in Congo is natuurlijk meer dan welkom. U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 ten name van Adventsactie te den Haag, met vermelding van ‘project Congo’. Alvast hartstikke bedankt voor uw steun!