Vastenactie 2021

Het thema van de vastenactie 2021 is: Werken aan je toekomst dankzij goed onderwijs.

In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar.

Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen.

Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten. Dat helpt echt !

63 miljoen kinderen volgen géén onderwijs en 250 miljoen kinderen leren niet lezen en schrijven.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren, iets dat hun economisch en maatschappelijk sterker maakt.

       

Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief.

Vastenactie kent in 2021 drie centrale projecten, te weten:
1 Een beter inkomen met vakopleiding en training in Zambia;

2 School voor kwetsbare groepen in Bangladesh;

3 Opleiding voor mensen met een handicap in Sierra Leone.

U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL21 INGB 000 300 0046 o.v.v. Vastenactie 2021.

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.

Voor meer informatie:

Over de vastenactie: www.vastenactie.nl
Over Zambia            : www.vastenactie.nl/projecten/campagneproject-een-beter-inkomen-met-vakopleiding-en-training-in-zambia
Over Bangladesh    : https://www.vastenactie.nl/projecten/campagneproject-school-voor-kwetsbare-groepen-in-bangladesh
Over Sierra Leone  : www.vastenactie.nl/projecten/campagneproject-opleiding-voor-mensen-met-een-handicap-in-sierra-leone