Laatste dagen Vastenactie-campagne 2021

In de Vastenactie-campagne 2021 heeft Vastenactie aandacht gevraagd voor beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk.

Vervolgonderwijs is noodzakelijk

Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief.

Op eigen benen

Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.

Onderneming opstarten

In 2021 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden – onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst.

Wat kunt u bijdragen?

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar Vastenactie aan bijdraagt:

€ 24    : technische leerboeken voor een schoolklas van 20 leerlingen

€ 40    : een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform, boeken en schooltas

€ 200  : een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker) van 1 jaar

€ 360  : een startpakket ‘opstarten groentewinkel’

Een beter inkomen met vakopleiding en training in Zambia

De zusters van het Heilig Hart zijn actief in het noorden van Zambia. In 1991 richtten zij het Households in Distress programma (HID) op, om armoede te bestrijden. Zij bieden trainingen en opleidingen gericht op inkomensverbetering en het ontwikkelen van praktische vaardigheden, maar ook op het gebied van ondernemerschap. Het project is bedoeld om de werkeloosheid onder de jongeren te verminderen door ze een beroepsopleiding aan te bieden en ze daarmee een kans te geven hun dromen te volgen. Ook verhoogt dit de kans op een eigen inkomen waarmee ze hun gezin kunnen onderhouden. Het project heeft ook als doel aan te tonen dat verandering mogelijk is. Naast dat het de levens van de betreffende jongeren raakt, profiteren ook hun families van deze kans.

School voor kwetsbare groepen in Bangladesh

De organisatie Caritas Bangladesh wil vrouwen die aan het hoofd van een huishouden staan (meestal weduwen en alleenstaande moeders), mensen met een beperking en minderheden in staat stellen een inkomen te verdienen, waarmee ze hun familie kunnen onderhouden. Dit draagt bij aan het veranderen van de negatieve beeldvorming over deze groepen.

In dit project volgen 125 jongeren een beroepsopleiding naar keuze, die hen in staat stelt hun inkomen aan te vullen met minder klimaatgevoelig werk. Dit verbetert de kans op inkomenszekerheid en dus een beter leven voor de deelnemers én hun alleenstaande moeders. Een groot deel van de studenten komt uit huishoudens waar men zorg heeft voor een gezinslid met een handicap. Dit project heeft een directe impact op bijna 600 mensen.

Opleiding voor mensen met een handicap in Sierra Leone

De organisatie WESOFOD (Welfare Society for the Disabled) zet zich in voor het verbeteren van het leven van mensen met een handicap. Dit project wil veertig mensen – gehandicapte vrouwen, jongeren en moeders met een gehandicapt kind – helpen met een beroepsopleiding en het opzetten van een bedrijfje, zodat zij hun eigen inkomen kunnen verdienen. Zo krijgen zij het gevoel dat ze bijdragen aan de samenleving en dat ook zij waardevolle burgers zijn.