Géén Goede Vrijdagviering

De traditionele Goede Vrijdagviering van HeerlenMondiaal in samenwerking met Missionair Overleg Parkstad, Raad van Kerken en Vastenactie, gaat dit jaar (weer) niet door.

De richtlijnen ter bestrijding van Corona laten een dergelijke bijeenkomst eigenlijk niet toe. Daar komt ook bij dat veel deelnemers tot risicogroepen horen en dus ook het gevaar niet willen lopen, ook al zouden we wat rekkelijk met de regels omgaan.

We hopen dat mensen toch de gelegenheid vinden om op Goede Vrijdag zich te bezinnen op het thema ontwikkelingsproblematiek.