Tassen uit oude hongerdoeken

Uit oude hongerdoeken hebben vrijwilligsters mooie tassen gemaakt die voor €12,50 per stuk te koop (exclusief eventuele verzendkosten) zijn bij Guus Prevoo (guus.prevoo@home.nl, 06-27553005).

Wanneer je geïnteresseerd bent, stuur even een e-mail en hij geeft je graag voorbeelden van de tassen die hij in de verkoop heeft.

De opbrengst van de verkoop is bestemd voor Vastenactie.

Het hongerdoek gaat terug op een oud, middeleeuws gebruik. Het werd opgehangen om in de vastentijd het altaar waar de viering van de eucharistie plaatsvond aan het oog te onttrekken. Deze hongerdoeken werden vaak beschilderd met voorstellingen van het leven, lijden en sterven van Jezus. Zo zijn de doeken eeuwenlang een praktische vorm geweest van verkondiging en catechese. Omdat de doeken tijdens de vastentijd werden opgehangen kregen ze de naam ‘hongerdoeken’.

Midden jaren zeventig werd deze vergeten traditie opgepakt door de Duitse organisatie ‘Misereor’ die er echter een actuele betekenis aan liet geven door kunstenaars uit het Zuiden te vragen nieuwe hongerdoeken te maken vanuit Bijbelse en christelijke thema’s die hen aanspreken.

De gedachte erachter was: waarom zouden wij, ‘moderne armen’ in het Westen niet door christelijke symbolen en beelden uit het Zuiden tot nieuwe instelling en houding, tot vernieuwd geloven kunnen worden gebracht? In Nederland geeft Vastenactie momenteel de hongerdoeken uit.

Voor meer informatie: www.missionairoverleg-parkstad.nl