Vredeswandeling Inclusieve Samenleving, wat kan jij doen ?

Het Vredesplatform Heerlen en het Missionair Overleg Parkstad organiseren op Vredeszondag 26 september a.s. in het kader van de Vredesweek 2021 een wandeling in Meezenbroek met als thema: ‘Inclusief samenleven?’.

De wandeling begint om 14.00 op het plein Maankwartier-noord nabij de ingang van de JUMBO (Spoorsingel).

‘Samenleven’ is een werkwoord. Om een inclusieve samenleving te realiseren, zal er gewerkt moeten worden. Een samenleving in vrede is een samenleving waarin voor iedereen plek is om zich thuis of op zijn gemak te voelen. Waar iedereen gerespecteerd wordt zoals hij/zij is.

Wij gaan tijdens deze Vredeswandeling enkele organisaties in Meezenbroek kort bezoeken die een positieve bijdrage aan ‘Inclusief samenleven’ geven.

Het pluriforme Meezenbroek is een voorbeeld voor Heerlen én voor onze samenleving. Zo in de gauwigheid zien we dat er ‘op loopafstand’ di-verse organisaties gehuisvest zijn, die wij graag met onze Vredeswandeling willen verbinden.

Wij zullen zo’n 10 bezoekjes doen en thema’s behandelen van elk zo’n 5 – 10 minuten. Bijvoorbeeld de Moskee El Nour: geloof verbindt mensen, maar sluit ook mensen uit. Er zijn enkele instellingen (Woonvorm Radar, Zorgcentra Elfershof en De Regenboog, Mondriaan geestelijke gezondheidszorg) waar de mensen met beperkingen zich ook uitgesloten voelen. Wij besteden aandacht aan de LHBTQIAP-gemeenschap (les-biennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans-genders, interseksuelen, queer, aseksueel en panseksueel) die ook veel met uitsluiting en discriminatie te maken heeft. Er zijn in Meezenbroek enkele scholen (school voor voortgezet speciaal onderwijs De Pyler, school voor Praktijkonderwijs Parkstad Limburg, het Citaverde College, het Herlecollege, RK Speciale school voor basisonderwijs De Griffel) waarbij we kennis nemen van ‘hoe om te gaan met pesten’. Armoede komt ter sprake via Kookpunt Caritas 045 en er is een korte stop bij de Dobbeltuin (Dobbelsteynstraat).

Daarbij kunnen we wellicht met onze Vredes-wandeling ook de samenhang met onze samenleving herkennen.

De wandeling zal maximaal twee uur duren en eindigt bij de Elfmorgenstraat. Vervolgens wordt naar Café Pelt, Pancratiusplein 48 gelopen. Daar is gelegenheid is om na te praten en voor het delen van indrukken en ervaringen. Er wordt koffie/thee met vla geserveerd.

Vanwege het Coronavirus is aanmelding voor de nazit met opgave van naam en telefoonnummer gewenst.

Aanmelden kan bij: Fely Seijben, via: f.seijben@planet.nl of 06-10505864.

Deze (jaarlijkse) Walk of Peace / Vredeswandeling vindt plaats in het kader van de Vredesweek en is een wandeling van en voor vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat wij, ondanks verschillen, toch met elkaar op kunnen lopen.

De Walk of Peace wordt dit jaar voor de zesde maal door de landelijke Vredesorganisatie PAX georganiseerd. Zie ook de website: https://vredesweek.nl/walk-of-peace.

Coronavirus: deelnemers aan de Vredeswandeling worden geacht om de regels ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus en in het bijzonder de anderhalve meter afstand in acht te nemen.

Wij wandelen met deze afstand en ook bij de punten waar een toelichting wordt gegeven, staan wij verspreid.

Begeleiders zullen daar zo nodig vooraf en tijdens de wandeling op wijzen. Er is voor geluidsversterking gezorgd.

Indien men besmet is met het Coronavirus, of zelfs het geringste vermoeden daarvan heeft, dan wordt men geacht niet deel te nemen. Er zal een verslag worden gemaakt dat desgewenst zal worden toegezonden.

Voor deelname aan deze Vredeswandeling is aanmelding vooraf niet nodig.

Tijdens de wandeling worden de deelnemers geacht om de verkeersregels in acht te nemen. Er zullen enkele mensen van het Vredesplatform / HeerlenMondiaal met oranje hesjes de tocht begeleiden. Deelnemers dienen de aanwijzingen van hen op te volgen.

Voor meer informatie:

Vredesplatform Heerlen / HeerlenMondiaal: Harrie Winteraeken, tel.nr. 06-52375611 of hwinteraeken@hotmail.com of

Missionair Overleg Parkstad: Ans Houben, ajhouben@hetnet.nl