Vredesweek 2021: Inclusief samenleven

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel.

Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021 kiest PAX ‘ Inclusief samenleven ‘ als thema van de Vredesweek.

De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn: Wat doe jij in vredesnaam?.

Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten. Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Als wij el- kaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.

Op zaterdag 18 september 2021 zal er, in samenwerking met de Andreasparochie, om 15.30 een vredesactiviteit bij de Vredeskapel Bautscherweg plaatsvinden.

Op Vredeszondag 19 september zal er in de liturgievieringen aandacht worden gevraagd voor de vrede met het thema ‘Inclusief samenleven’.

Op zondag 26 september organiseren het Vredesplatform en het Missionair Overleg Parkstad een Walk of Peace in de Heerlense wijk Meezenbroek. (zie bericht op deze website)

Voor meer informatie:

https://www.vredesweek.nl/

Ans Houben, ajhouben@hetnet.nl