Vastenaktie 2022: Je land is je leven  

Thema en projecten

Op Aswoensdag, 2 maart 2022, start de 62ste Vastenactie, dit maal met het thema Je land is je leven. Maar liefst 370 miljoen mensen horen tot een inheems volk. Ze bewonen meer dan 20% van het aardoppervlak en vaak leven en werken ze al generaties lang op de gronden van hun voorouders. Toch worden hun rechten vaak met voeten getreden als het gebied waar ze wonen wordt opgeëist door grote bedrijven of overheden. Landrechten zijn een belangrijk onderwerp, dat grote invloed heeft op mensen, maar ook op natuur en milieu.

Ieder jaar steunt Vastenactie projecten die direct of indirect te maken hebben met landrechten. Zo werden in 2020 zo’n 22.000 indianen, kleine boeren en andere mensen geholpen in hun strijd voor landrechten. In 2022 staan drie landrechten projecten extra in de schijnwerpers.

In Guatemala steunt de lokale partner van Vastenactie drie Maya-gemeenschappen die opkomen voor hun rechten. In de voor de gemeenschappen belangrijke rivier worden waterkrachtcentrales gebouwd. Dat betekent dat de toegang tot water beperkt wordt en kostbare landbouwgrond verdwijnt. De lokale partnerorganisatie steunt de dorpen bij het opbouwen van duurzaam watermanagement, leert hun wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen.

In Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen. Ze hebben geen eigen plek om te wonen in hun nieuwe land. Bijna 90% van hen leeft op de armoedegrens. In de kampen is het leven hard en zwaar. Er is onvoldoende eten, slechte huisvesting, geen school voor de kinderen en geen werk voor de volwassenen. Vastenactie ondersteunt 250 gezinnen in tentenkampen in de Bekaa-vallei bij het opbouwen van een beter, menswaardig bestaan.

De kleine boeren in het noordoosten van Brazilië staan voor verschillende uitdagingen. Er is een groep die voldoende voedsel produceert, maar die zijn producten nauwelijks kan verkopen. Daardoor zijn hun inkomsten laag en is hun sociaaleconomische positie zwak. Veel mensen, vooral jongeren, trekken daarom naar de stad, om daar van de regen in de drup te belanden. Er zijn ook families zonder landrechten. Zij produceren onvoldoende voedsel: ze kunnen nauwelijks investeren in goed materiaal en zaaigoed, omdat ze ieder moment verdreven kunnen worden. Deze groepen leven van dag tot dag en verbouwen alleen enkele snelgroeiende gewassen. Ondervoeding ligt daardoor op de loer. Via Vastenactie krijgen 60 families uit beide groepen ondersteuning: ze ontvangen kassen, bassins voor wateropvang, gereedschap, zaaigoed én training en begeleiding.

Bouwstenen voor vieringen

Zoals ieder jaar stelt Vastenactie ook dit jaar Bouwstenen voor vieringen beschikbaar. Parochies besteden op uiteenlopende manieren aandacht aan de Vastenactie tijdens de vieringen. Sommige parochies geven elke week informatie over de projecten en collecteren ook in elke viering. Andere parochies hebben één themaviering die volledig in het teken staat van de Vastenactie. In deze Bouwstenen voor vieringen is rekening gehouden met de verschillende praktijken in parochies. Er is materiaal voor elke zondag, maar men kan ook een keuze maken uit de meditaties en gebeden. De Bouwstenen omvatten ook suggesties voor liederen, het Vastenlied Vast iets en teksten & gebeden voor vastenmaaltijden. De Bouwstenen kunnen via de webshop van Vastenactie besteld en daarna gedownload worden.

Materialen

Alle campagnematerialen zijn inmiddels beschikbaar en kunnen via de webshop van Vastenactie besteld worden. Uiteraard zijn er de nodige (gratis) campagnematerialen zoals poster, vertelposter, folder, vastenzakje, collectedoos en placemats. Daarnaast kunnen allerlei materialen gedownload worden. Zo kan men naast de bovengenoemde Bouwstenen voor vieringen de beschikking krijgen over campagnefoto’s, informatieve teksten en een pelgrimstochtboekje met wandelingen (o.a. vanuit Simpelveld).

Pelgrimstocht

De jaarlijkse pelgrimstocht is in 2022 beperkt tot een wandeling van één dag en wel in het Friese Drachten. Die landelijke pelgrimstocht wordt gehouden op zaterdag 2 april 2022. Er is een 20 km lange route gepland langs oude kerkjes en door verrassende natuur, met ruimte voor bezinning en gebed onderweg.

Opnieuw is er een virtuele pelgrimstocht, nu door Latijns-Amerika, uitgezet, na het succes van een gelijke tocht vorig jaar. In de vastentijd van 2021 namen 350 wandelaars aan deze virtuele tocht deel, samen waren ze goed voor 35.000 afgelegde kilometers, virtueel afgelegd door Afrika, en een opbrengst van € 24.000. Mensen wandelen in hun eigen omgeving en voeren de gewandelde kilometers op de computer of mobiele telefoon in op de speciale actiewebsite. De kilometers van alle deelnemers worden bij elkaar opgeteld en zo wandelt men samen de gehele virtuele route. Twee keer per week ontvangen de deelnemers een mailbericht met daarin informatie en foto’s over het land waar doorheen gewandeld wordt of over een project dat Vastenactie ondersteunt. Aan deze virtuele pelgrimage kan individueel deelgenomen worden, maar ook als (parochiële) groep. En iedere deelneemster of deelnemer kan zich natuurlijk laten sponsoren. Aanmelden kan vanaf januari 2022 via de website van Vastenactie.

Hongerdoek

In 2022 wordt voor het tweede jaar de hongerdoek U GEEFT MIJN VOETEN DE RUIMTE, de kracht van verandering van de Chileense kunstenares Lilian Moreno Sánchex gebruikt. Zij verwerkte in deze hongerdoek ervaringen met onrecht in haar moederland. Vanuit de symboliek van de hongerdoek zijn lijnen te trekken naar de landrechtencampagne en naar situaties waar mensen geweld moeten ondergaan en bedreigd worden in hun landrechten.

Een röntgenfoto van een gebroken voet van een demonstrant is de basis van de hongerdoek. Met een gewonde voet kun je niet meer gaan of staan waar je wilt, zoals in situaties waar mensen hun landrechten kwijtraken en zij letterlijk niet meer kunnen lopen op hun eigen grond.

De kunstenares verwerkte op de hongerdoek stof en aarde afkomstig van het plein in Santiago de Chili waar vaak demonstraties plaatsvinden. Zo ontstaat er een directe verbinding tussen de verhalen van mensen die opkwamen voor hun rechten en het kunstwerk. Stof en aarde laten ook de verbondenheid zien met de plek waar mensen leven, waar ze akkers verbouwen en voedsel oogsten.

De gouden bloemen op de hongerdoek zijn tekenen van hoop dat het anders kan en verandering mogelijk is. Mensen die opkomen voor hun rechten, inheemse volken die blijvend kunnen beschikken over hun land en waterbronnen. Gezinnen die een nieuwe band opbouwen met het land en weer zicht krijgen op een toekomst. Ruimte om te leven! Zo krijgt het psalmvers ‘U geeft mijn voeten de

ruimte’ nieuwe betekenissen door verhalen van mensen wereldwijd.

De hongerdoek zelf (in twee formaten), gratis A4-afbeeldingen, een folder, een informatiebrochure (met nieuw Meditaties) en een PowerPointpresentatie zijn te bestellen en te downloaden via de webshop van Vastenactie.

Sponsoractie 600 km voor landrechten

Guus Prevoo heeft zich voorgenomen tijdens de vastentijd 40 dagen lang gemiddeld 15 km per dag te lopen, onder het motto 600 km voor landrechten. Je kunt hem sponsoren door een bedrag over te maken naar zijn digitale collectebus (https://vastenactie.digicollect.nl/guus-prevoo) bij Vastenactie.

En wil je een dagje mee lopen, dan ben je van harte welkom. Mocht de afstand van 15 km een probleem zijn, dan past hij het rondje met jou aan tot 5 of 10 km. En mocht je meer in je mars hebben, 25 km bij voorbeeld, dan kan er ook naar Aachen gelopen worden, deels over de Koningsweg, die Karel V op 22 oktober 1520 volgde om een dag later in Aachen tot keizer gekroond te worden. Laat het maar weten (met een datum die je uitkomt) via een bericht op zijn emailadres. Er wordt iedere dag gestart om 9.00 uur ’s morgens.

Natuurlijk kun je ook zelf een digitale collectebus bij Vastenactie aanmaken en/of een sponsoractie beginnen.