Inspiratie-avond voor MOV-groepen en pastores in Parkstad

Velen hebben moeite met het idee om klakkeloos op de oude voet verder te gaan wanneer de corona-situatie dat weer toelaat. Er is behoefte aan een soort ‘markeringspunt’ om opnieuw met elkaar op weg te gaan. Een hernieuwd elan om samen de draad weer te kunnen oppakken.

Het Missionair Overleg Parkstad en het Missiebureau Roermond organiseren in lijn met deze gedachte, een inspiratieavond. Deze inspiratieavond wordt gehouden op dinsdag 17 mei 2022 in de parochiezaal bij de H. Hart van Jezus-kerk, Hoogstraat 137-139, 6373 HR Landgraaf (Nieuwenhagerheide). De bijeenkomst begint om 20.00 en duurt tot maximaal 22.00.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn zodat men met elkaar in gesprek kan gaan over inspiratiebronnen en welke beelden er leven over de toekomst van de MOV-activiteiten in de parochies. De aanwezigen worden daarbij begeleid door mevr. Elianne van den Heuvel, directeur van het Missiebureau bisdom Roermond.

Programma

  • Opening en welkom door Guus Prevoo
  • Openingswoord deken Nievelstein
  • Hoe gaat het met iedereen?
  • Hoe zien we de toekomst?
  • Pauze
  • Inspiratiefilmpjes
  • Vragen
  • Afsluiting

Om aan deze inspiratie-avond te kunnen deelnemen, dient men zich vóór 10 mei 2022 aan te melden bij voorkeur per e-mail bij het Missiebureau. Wie geen email heeft kan desgewenst zich telefonisch aanmelden via 045-5412448.