Vastenactie 2023: Steun voor een ecologische modelboerderij in Mombassa, Kenia

De klimaatverandering slaat hard toe in het Oost-Afrikaanse Kenia. Het land wordt al jaren geteisterd door een langdurige droogteperiode. De Keniaanse bisschoppen dringen aan op doortastende maatregelen tegen die droogte. De gangbare landbouwmethoden, waarbij veel water nodig is, zijn niet meer geschikt voor kleinschalige landbouw, waar vooral arme boerinnen en boeren en hun gezinnen afhankelijk van zijn om te overleven. Het percentage mensen in armoede is de laatste paar jaren dan ook flink opgelopen.

De paters Spiritijnen in Mombassa willen vanuit hun evangelische opdracht arme mensen in twee parochies, die door hen bediend worden, ondersteunen om alternatieve vormen van landbouw op een ecologische basis te ontwikkelen. Daardoor kan de voedselonzekerheid en armoede flink verkleind worden. De eerste fase van hun werk is de aanleg van een agro-ecologische modelboerderij op het terrein van hun klooster in Mombassa, de tweede grootste stad van Kenia. Op die modelboerderij worden dan zogenaamde animatoren opgeleid. Zij leren hoe bij voorbeeld spaarzaam water te gebruiken, inheemse groenten zonder gebruik van kunstmest te kweken en biologisch kippen te houden. Na hun opleiding gaan deze animotoren terug naar hun parochies om het geleerde verder te geven aan de boerinnen en boeren ter plekke. Daarbij zullen ze steeds vanuit de pater Spiritijnen begeleid worden.

De uit Eygelshoven-Kerkrade afkomstige pauselijk nuntius voor Kenia, aartsbisschop Bert van Megen, kent de Spiritijnen en hun werkzaamheden goed. Hij heeft veel vertrouwen in pater Peter Ndegwa CSSP, de rector van het klooster en de leider van het project. Pater Ndegwa is niet alleen een expert in ecologische landbouw, maar hij heeft zich ook verdiept in leerplannen om arme mensen te begeleiden om deze noodzakelijke alternatieve landbouwmethodes in de praktijk te brengen. Mgr. Van Megen beveelt dit project dan ook bij iedereen van harte aan.

Het Missionair Overleg Parkstad wil met een tiental andere parochies in Parkstad de aanleg van de ecologische modelboerderij bekostigen. Daarvoor is een bedrag van 15.515 euro nodig. Uw bijdrage is van harte welkom en kan overgemaakt worden op bankrekening NL21 INGB 0003 0000 46 t.n.v. Vastenactie bisdom Roermond onder vermelding van projectnummer 2022-089. U kunt uw bijdrage natuurlijk ook deponeren in een van de collectebussen in de kerk of tijdens de speciale collecte tijdens de vieringen in het Vastenactieweekend.