Kort jaarverslag 2022 Missionair Overleg Parkstad

Nieuwsbrief
In 2022 werd zes keer een reguliere editie en tweemaal een extra editie van de Nieuwsbrief van het Missionair Overleg rondgestuurd naar leden van de deelnemende MOV-groepen MOV (= Missie, Ontwikkeling en Vrede), pastores en andere belangstellenden. In de Nieuwsbrief staan activiteiten van het Missionair Overleg en van andere organisaties vermeld plus mededelingen over voor missionaire groepen interessante activiteiten, uitgaven, boeken, informatie etc.

De Nieuwsbrief moet MOV-groepen en pastores informeren over landelijke missionaire activiteiten zoals Vastenactie, Mensen met een Missie, Vredesweek, Wereldmissiemaand en Adventsactie.

Website
Het Missionair Overleg Parkstad heeft een website https://www.missionairoverleg-parkstad.nl/ waarop naast de eigen activiteiten ook activiteiten van andere groepen in Heerlen en Parkstad worden vermeld. Ook de Nieuwsbrief wordt op deze website gepubliceerd.

Activiteiten
* Zaterdag 26 maart 2022: Pelgrimstocht van ongeveer 5 km in het teken van het Vastenactiethema Je land is je leven, in samenwerking met de St.-Josephparochie Heerlerbaan. De wandeling vertrok vanaf de St.-Josephkerk in Heerlerbaan en voerde onder meer langs de Boskapel nabij Parc Imstenrade en de nieuwbouwwijk nabij Heerlerbaan met de bloemennamen voor de straten. Op diverse plaatsen werd stil gestaan voor een korte overdenking en een gebed. Na afloop was er nog  een samenzijn met broodjes, koffie en thee. Er namen 50 personen deel.

* Een eerste geplande Inspiratiebijeenkomst, bedoeld voor vertegenwoordigers van de MOV-groepen in de regio, op dinsdag 11 januari 2022 kon helaas vanwege de toen geldende corona-maatregelen niet doorgaan. Een
nieuw geplande bijeenkomst vond plaats op dinsdag 17 ei 2022. Op deze bijeenkomst werd besloten om als MOV-groepen en parochies uit de dekenaten Heerlen en Kerkrade gezamenlijk een eigen project bij Vastenactie in te dienen en in 2023 te ondersteunen. Uiteindelijk is gekozen voor het project
Agro-ecologische modelboerderij in Mombassa, Kenia.


* De pelgrimage naar pater Karel in Munstergeleen werd, in samenwerking met de St.-Josephparochie Heerlerbaan, gehouden op zaterdag 11 juni 2022. Fietsers startten om 9.00 uur vanaf de St. Josephkerk Heerlerbaan rechtstreeks. De wandelaars namen de kerk in Puth als vertrekpunt. De pelgrimage stond in het teken van wereldwijde vrede. Rond de 20 pelgrims fietsten en liepen mee.

* Het Missionair Overleg Parkstad organiseerde zaterdag 13 augustus 2022 in samenwerking met de St-Josephparochie Heerlerbaan en het IVN Heerlen de jaarlijkse kroedwusj-wandeling. Een wandeling om deze mooie traditie voort te zetten. De kroedwusj is samengesteld uit: twee graansoorten, twee geneeskrachtige kruiden en onweer werende kruiden. Bovendien onderstreepte de wandeling onze band met de natuur. Na afloop was er nog een samenzijn met broodjes, koffie en thee. Zo’n 60 wandelaars verzamelden de diverse kruiden.
* Op zondag 18 september 2022 stond er in Heerlen een Vredestreffen met het thema
Van kruisraketten tot klimaat, bestaande uit een wandeling en een mini-manifestatie met muziek en gedichten op het programma, opgezet door Vredesplatform Heerlen in samenwerking met het  Missionair Overleg Parkstad. Helaas moest een en ander door de slechte weersomstandigheden worden afgelast.

Nieuwe Hongerdoek

In het najaar van 2022 verscheen een nieuwe hongerdoek Wat is heilig voor ons?, een inspiratiedoek dat MOV-groepen en parochies kunnen gebruiken om hun boodschap van een meer rechtvaardige en duurzame wereld te verspreiden. Het Missionair Overleg Parkstad heeft een aantal doeken aangekocht om te gebruiken in de Heerlense parochies.

Wilt u dit verslag downloaden ? klik dan HIER