Vastenactie 2023: Steun voor een ecologische modelboerderij in Mombassa, Kenia

 

De klimaatverandering veroorzaakt lange periodes van droogte in het Oost-Afrikaanse land Kenia. Daardoor is het aantal mensen in armoede in het land in de laatste zes jaar verdubbeld.

Traditionele landbouwmethoden met gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen hebben veel water nodig. Voor arme boerinnen en boeren is dat niet beschikbaar. Ze moeten kunnen overschakelen op een agro-ecologische  manier van landbouwen. Daarbij wordt er zeer effectief gebruik gemaakt van het schaarse water en geen kostbare kunstmest en bestrijdingsmiddelen toegepast.

Paters Spiritijnen zijn actief in twee parochies. Een parochie, Murundi, ligt in de Kwale-regio, de ander, Garsen, in het Tana-district. In beide parochies willen de paters zogenaamde animatoren gaan inzetten die de kleine boerinnen en boeren gaan aanleren en begeleiden hoe op een agro-ecologische manier te werken.

Die animatoren moeten natuurlijk eerst zelf een gedegen opleiding krijgen. Dat willen de paters gaan doen in de tuin van hun klooster in Mombassa, de tweede stad van het land. Met financiële steun van Vastenactie willen de paters een modelboerderij inrichten als opleidingsplek. Na hun opleiding gaan de animatoren terug naar hun plek van herkomst om een steun te zijn voor de kleine boerinnen en boeren.

De uit Eygelshoven-Kerkrade afkomstige pauselijk nuntius in Kenia, Mgr. Bert van Megen, kent de leider van het project, dr. Peter Ndegwa CSSP, goed en beveelt het project van harte aan.

Het Missionair Overleg Parkstad wil samen met een tiental parochies in Parkstad de aanleg van de ecologische modelboerderij bekostigen. Daarvoor is een bedrag van € 15.515,- nodig.

Uw bijdrage is van harte welkom en kan overgemaakt worden op bankrekening NL21 INGB 0003 0000 46 t.n.v. Vastenactie bisdom Roermond onder vermelding van projectnummer 2022-089. U kunt uw bijdrage natuurlijk ook deponeren in een van de collectebussen in de kerk of tijdens de speciale collecte tijdens de vieringen in het Vastenactieweekend.