Abuya en Fadhili uit Kenia (2)

Hoi allemaal, wij zijn Abuya en Fadhili uit Kwale, een dorp in Kenia.

Wij zitten allebei op de basisschool, in Kenia heet die primary school. Abuya zit in grade 7, Fadhili in grade 6. ´Grade´ heet bij ons wat bij jullie ´groep´ is.

Wij vinden alle lessen best wel leuk. Sommige lessen zijn in het Engels. Maar we spreken ook Swahili op school. Swahili is de taal die in Oost-Afrika wordt gesproken.

Misschien wil je wel enkele woordjes leren in het Swahili. Nou, daar gaan we dan:

Hallo is Hujambo, en Jina langu ni… betekent Mijn naam is … Op de puntjes moet je dan natuurlijk je eigen naam invullen. School is shule en meester mwalimu. Tegen een juffrouw zeggen wij miss.

Omdat wij twee talen spreken, worden woorden uit de ene taal ook wel in de andere gebruikt en andersom.

En misschien vinden jullie het ook wel leuk om in het Swahili tot tien te kunnen tellen. Dat gaat zo:
Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi.

De parochies in Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld steunen tijdens de Vastenactie 2023
de aanleg van een ecologische modelboerderij in Mombassa. Daar worden mensen opgeleid die na
hun opleiding boerinnen en boeren in Kwale en in Tana gaan ondersteunen in een ecologische
manier van landbouw en veeteelt. Zie voor meer informatie de berichten op deze site.