Vijfde nieuwsbrief 2023 verschenen

De vijfde Nieuwsbrief van 2023 van het Missionair Overleg Parkstad met nieuws en aandacht voor activiteiten in oktober en november 2023 is verschenen en deze kan gedownload worden van de site: www.missionairoverlegparkstad.nl

 

Wie deze Nieuwsbrief tweemaandelijks in zijn of haar emailbox wil terugvinden, kan een mail sturen aan:

Ans Houben (ajhouben@hetnet.nl)

of

Guus Prevoo (guus.prevoo@home.nl).