In Memoriam Ans Houben: Liefde overwint de dood

Als je loslaat wat verdriet doet,
heb je twee handen vrij
om het geluk te grijpen.

Ans Houben – Heijmans is op 30 december 2023 overleden. De laatste twee jaar van haar leven heeft ze weerstand geboden, maar ze heeft haar ziekte niet kunnen overwinnen.

Ans is voor ons allen een voorbeeld: een vrouw die zich met hart en ziel heeft ingezet voor onze samenleving. Haar geloof heeft haar daartoe geïnspireerd. Ans gaf haar geloof handen en voeten met haar sociale activiteiten en haar streven naar vrede en gerechtigheid en solidariteit met de zwakkere medemensen. Ze gaf daarmee invulling aan dat sociale zoals het Christelijk-zijn bedoeld is en van ons allemaal vraagt.

Ze is als vrijwilliger jarenlang zeer actief geweest in de parochie van de St. Josephkerk in de Heerlerbaan. Dat vormde ook de basis voor haar werk voor het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen en de opvolger Missionair Overleg Parkstad. Ze was in dit verband mede trekker van de jaarlijkse Vastenactie, waarin geld wordt ingezameld voor projecten in ontwikkelingslanden. Ans organiseerde kroetwusj-wandelingen en pelgrimstochten naar Pater Karel en voor klimaatgerechtigheid. Ze ondersteunde het project van Tineke en Gerrit Koenders in Ghana en van de RK Jeugdkring Chrisko ‘Dertig handen helpen Nepal’.

Sinds het voorjaar van 2010 vertegenwoordigde Ans het Dekenaal Missionair Beraad in HeerlenMondiaal. Ze organiseerde mee aan de vieringen van de Goede Vrijdag en de activiteiten samen met het Vredesplatform Heerlen zoals vredeswandelingen tijdens de Vredeweek.

Want het streven naar Vrede was erg belangrijk voor haar. Zo deelde ze aan personen en groepen die zich verdienstelijk maakten voor het Vredeswerk een Vredesduif uit. Deze Vredesduif is gemaakt van olijfboomhout door Christelijke Palestijnen en wordt aange-boden als bemoediging, als een teken van betrokkenheid, van zorg of van gevoelde verantwoordelijkheid. Gelukkig kreeg Ans op 30
september 2020 ook een Vredesduif opgespeld. Maar volgens mij was ze meer van het geven dan van het ontvangen.

Ans was iemand die niet echt op de voorgrond trad, maar meer van het doen. Ze was een van de broodnodige pijlers van onze samenleving.

Ans is op haar geboortedatum gestorven. Ze werd precies 82 jaar. We leven mee met haar man Jo en met de kinderen en kleinkinderen. En met haar zus Fely, die een innige band met haar had.

Deze in memoriam werd geschreven door Harrie Winteracken Voorzitter van HeerlenMondiaal en Vredesplatform Heerlen.