Vastenactie 2024 Agro-ecologische landbouw in Mombassa, Kenia

Het project

Ook tijdens de Vastenactie van 2024 zetten de parochies van Heerlen-Zuid en een aantal in het dekenaat Kerkrade zich in voor het eigen project Agro-ecologische landbouw in Mombassa, Kenia. Dit project past in het landelijk thema van Vastenactie: Leven in een veranderende wereld. De verdere groei en ontwikkeling van de modelboerderij staat centraal.

Na een succesvol jaar van ondersteuning in 2023, zetten we onze betrokkenheid voort in de Vastenactie-campagne van 2024. In het hart van Mombassa in Kenia, steunen we een project dat een voorbeeld is van gemeenschapskracht en duurzame landbouw. Geleid door de paters Spiritijnen, toont dit project hoe lokale uitdagingen worden omgezet in kansen voor vooruitgang en welzijn van de gemeenschap.

In het afgelopen jaar heeft het initiatief van een zelfvoorzienend modelboerderij een aanzienlijke groei doorgemaakt, mede dankzij steun uit de Parkstad. Het voedselbos, een cruciaal onderdeel van het project, is een sprekend voorbeeld van biodiversiteit en duurzaamheid. Op dit moment bestaat het voedselbos voorna-melijk uit jonge fruitbomen, waaronder mango’s, avocado’s en citrusvruchten, die de basis vormen voor de toekomstige groei en diversiteit van het bos. Het planten van deze fruitbomen is de eerste stap in een langzaam maar doelgericht proces.

Naarmate de bomen groeien, zullen ze niet alleen voedsel bieden, maar ook een belangrijke rol spelen in het ontstaan van een microklimaat dat gunstig is voor de groei van andere plantensoorten. Dit proces van groei en ontwikkeling symboliseert de toewijding en het geduld die nodig zijn om een duurzaam voedselsysteem op te bouwen.

In de toekomst zal het voedselbos zich verder ontwikkelen met de toevoeging van notenbomen, medicinale planten, struiken en bodembedekkers. Elk van deze elementen zal bijdragen aan de biodiversiteit en de ecologische veerkracht van het bos. Het is een ecosysteem dat niet alleen de lokale gemeenschap van voedsel voorziet, maar ook een prachtig voorbeeld is van harmonieuze samenwerking tussen mens en natuur. Terwijl het voedselbos langzaam tot groei komt, dient het al als een inspiratiebron en een educatief platform voor de gemeenschap. Dat illustreert het potentieel van duurzame landbouw en de kracht van geduld en zorgvuldige planning in het opbouwen van een veerkrachtig ecosysteem.

De modelboerderij speelt een unieke rol in het samenbrengen van de lokale gemeenschap. De boerderij dient als een educatief centrum waar inwoners kennis opdoen over duurzame landbouwmethoden, waardoor ze goede vaardigheden ontwikkelen voor hun toekomst.

In 2024 zet de modelboerderij in Mombassa een belangrijke stap vooruit. De plannen richten zich op zowel uitbreiding als diversificatie. De aankoop van nieuwe fruitboomzaailingen en traditionele zaden zal bijdragen aan de diversiteit en veerkracht van het voedselbos.

Een significante investering wordt gedaan in pluimvee, wat een waardevolle aanvulling is op het ecosysteem. Pluimvee biedt niet alleen een bron van voedsel door middel van eieren en vlees, maar draagt ook bij aan de natuurlijke bemesting en plaagdierbe-strijding op de boerderij. Deze stap helpt bij het creëren van een meer holistisch en zelfvoorzienend systeem.

Verder worden middelen ingezet voor het verbeteren van de landbouw-infrastructuur en het uitbreiden van educatieve programma’s voor de gemeenschap. Deze programma’s zijn cruciaal voor het delen van kennis over duurzame landbouw en agro-ecologie, en versterken de positie van de gemeenschap in haar streven naar zelfvoorziening en ecologische balans. Met deze weloverwogen investeringen en plannen zet de modelboerderij in Mombassa belangrijke stappen naar een duurzamere toekomst.

Uw bijdrage is welkom

Voor de verdere ontwikkeling en groei van de modelboerderij is een bedrag van 11.000 euro nodig. Uw bijdrage is van harte welkom en kan overgemaakt worden op bankrekening NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Missiesecretariaat bisdom Roermond onder vermelding van projectnummer 2022-089. Of gebruik de QR-code hierboven voor de digitale collectebus. Natuurlijk kan men ook het door de parochie verstrekte Vastenactiezakje deponeren in de collectebus in de kerk.

Activiteiten

De meeste activiteiten zullen opgezet worden door de deelnemende parochies in de dekenaten Heerlen en Kerkrade. Kijk dus op de website van de parochie of lees het parochieblad.

Een drietal activiteiten worden centraal georganiseerd voor de hele regio.
Op dinsdag 27 februari 2024 vanaf 19.30 vindt een infoavond plaats in de ontmoetingsruimte van de St.-Josephkerk Heerlerbaan, Dr. C. Meulemanstraat 1, Heerlen. Naast informatie over het project in Kenia zal er ook aandacht besteed worden een de hongerdoek Wat is heilig voor ons?
Op zaterdag 16 maart 2024 staat de Vastenactie-pelgrimstocht op het programma. Gestart wordt om 11.00 vanaf de St.-Josephkerk Heerlerbaan. Na een tocht van ongeveer 5 km met diverse tussenstops zijn de pelgrims rond 13.00 weer terug in Heerlerbaan.

Traditioneel wordt er op Goede Vrijdag, dit jaar op vrijdag 29 maart 2024 op initiatief van Heerlen Mondiaal een Goede Vrijdag-viering gehouden. Plaats van samenkomst in het Savelbergklooster, Gasthuisstraat 2, Heerlen. Aanvang: 15.00.