Goede Vrijdag 2024 bij HeerlenMondiaal

Solidariteitsviering over lijden, mensenrech-ten, strijd en inzet, verbondenheid.

Het Missionair Overleg Parkstad is een van de groepen uit Parkstad Limburg, verenigd binnen HeerlenMondiaal, dat zich bezig-houdt met mondiale thema’s, die sinds jaren samen de Goede Vrijdag viert.

Dit jaren vieren wij dit op Vrijdag 29 maart van 14.45 tot 16.00 in het:

Savelbergklooster
Gasthuisstraat 2
Heerlen

Goede Vrijdag is verbonden aan Jezus van Nazareth. Hij kreeg te maken met bruut geweld, zoals zoveel mensen voor hem en na hem. Jezus is ook een belangrijke inspiratiebron; een persoon die ons laat zien wat onderlinge verbondenheid en solidariteit kunnen betekenen.

Naast het thema van dit jaar zal de bijeenkomst mede in het teken staan van het project van Vastenactie Limburg.

In 2023 is dit 3-jarig project gestart met de oprichting en ondersteuning van een ecologische modelboerderij in Mombassa, Kenia.

Via deze modelboerderij gaan kleine arme boeren en hun gezinnen leren voedsel te produceren, op een wijze dat ze ook weerstand kunnen bieden aan langdurige droogte als gevolg van de klimaatverandering.