Studiedag Gedoopt en gezonden

“Gedoopt en gezonden: De missie van de Kerk van Christus in de wereld.” Dit
is het thema van de Buitengewone Missiemaand die wordt gehouden in
oktober 2019. Het benadrukt dat de roeping tot missie geworteld is in de
doop en gericht is op allen die zijn gedoopt. Missie is een ‘gezonden zijn’ dat
leidt tot een bekering van zowel degene die gezonden is, als van hen die hun
boodschap ontvangen: in Christus is ons leven een missie!” (Paus Franciscus,
toespraak op 1 juni 2018).

Het Missionair Beraad Parkstad belegt op zaterdag 12 oktober 2019 van 10.00 tot 14.00 een
studieochtend over deze Bijzondere Missiemaand en het thema ervan. Hoe kan de Bijzondere
Missiemaand bijdragen om met elan verder te gaan met het missionaire werk en/of de MOV-groep in
de parochie?

Wij hebben  vicaris Vincent Goulmy, vicaris Missiezaken van het bisdom Roermond, bereid
gevonden ons op deze dag te begeleiden.

De studieochtend wordt gehouden in het parochiezaaltje van de parochie St-Joseph Heerlerbaan, C.
Meulemanstraat 1, 6418 PD Heerlen (paadje rechts naast de kerk nemen en daarna trappen omlaag).

Het programma is als volgt:

09.30 uur: Zaaltje open
10.00 uur: Welkom
10.10 uur: Inleiding door vicaris Vincent Goulmy
11.15 uur: Verder praten in groepen
12.00 uur: Lunch
12.45 uur: In gesprek met vicaris Vincent Goulmy en met elkaar over de conclusies van de groepsgesprekken
14.00 uur: Afsluiting

U bent van harte welkom op deze studieochtend.

Wel vragen wij u vriendelijk, in verband met de verdere organisatie van de ochtend, om u aan te melden via e-mail ajhouben@hetnet.nl of telefonisch 045-5412448.

Mocht u in uw omgeving nog mensen kennen, waarvan u denkt dat ze mogelijk ook geïnteresseerd zijn, dan kunt u uiteraard deze uitnodiging naar hen verder leiden. Graag zelfs !