Vredeswandeling – Walk of Peace

Op Vredeszondag 22 september organiseren:

het Vredesplatform Heerlen,
het Missionair Overleg Parkstad

een Vredeswandeling – Walk of Peace.

Eerder in de week (17-18 september) is het 75 jaar geleden dat Heerlen werd bevrijd van het regime van Nazi-Duitsland. Voor de mensen die dit indertijd bewust meemaakten, is het nog steeds een gedenkwaardige dag maar het betekent ook het aanbreken van een periode van vrede voor iedereen in onze streken die voort-duurt tot nu toe. Daar willen wij bij deze jaarlijkse Vredeswandeling of Walk of Peace graag bij stil staan.

De Walk of Peace zal in en nabij het centrum van Heerlen worden gelopen en begint om 11.00 op de parkeerplaats van het Bernardinus college, Akerstraat 95 te Heerlen.

Martin van der Weerden, zal de wandeling begeleiden. Hij zal, startend bij het Bernardinus college, de geschiedenis van de bevrijding op enkele plekken in het Heerlense centrum laten herleven.

Om het thema van de Vredesweek ‘Vrede ver-bindt over grenzen’ kracht bij te zetten, worden ook mensen uit onze buurgemeente Aken en van de Internationale School in Brunssum uitgenodigd. Zij zullen tijdens de wandeling korte intermezzo’s verzorgen, onder andere over de bevrijding van Aken.

De Walk of Peace zal ± anderhalf uur duren waarvan wat minder dan de helft van de tijd wandelen.

Aansluitend zal in het zaaltje van café d’r Klinge, Pancratiusplein 47, gelegenheid zijn om na te praten en indrukken en ervaringen te delen. Er worden koffie en thee geserveerd. En wellicht krijgt deze Walk of Peace zo nog wel een vervolg ?

Ans Houben van het Missionair Overleg Parkstad en Harrie Winteraeken van het Vredes-platform Heerlen verwoorden de uitnodiging tot deelname aan de Walk of Peace als volgt:

“Laten ons realiseren als we vandaag door ons Heerlense centrum lopen hoe belangrijk de bevrijding van Heerlen en de gebeurtenissen vlak daarna waren als fundament van onze hedendaagse samenleving.”

Organisatie kunnen zich ook verbinden aan deze Walk of Peace. Als men dat wenst, dan meld u gerust. Van harte welkom !

Voor meer informatie:

Missionair Overleg Parkstad

Mevrouw Ans Houben
045-5412448
ajhouben@hetnet.nl

Vredesplatform Heerlen
Dhr. Harrie Winteracken
06-52375611
hwinteraeken@hotmail.com

www.heerlenmondiaal.nl
www.missionairoverleg-parkstad.nl
www. https://vredesweek.nl/walk-of-peace