Franciscus viering

     

Op donderdag 3 oktober 2019, organiseert de Raad van Kerken in Parkstad samen met Heerlen Mondiaal een Franciscusviering.

Deze viering begint om 19.00 in de Protestantse Kerk aan het Tempsplein in Heerlen.

Na afloop, start 20.00, begint Café Mondiaal met een discussie over de duurzaamheidsnota met als gast wethouder Charles Claessens.

In 2018 werd op 4 oktober in Heerlen in de Protestantse Kerk aan het Tempsplein de eerste Franciscus viering gehouden, verzorgd door de Raad van Kerken Parkstad.

Franciscus was niet alleen een groot dieren-vriend , de hele schepping ging hem na aan het hart. Wat minder bekend is, is dat hij een onver-moeibare voorvechter was van vrede. Al tijdens en vooral na zijn dood werd dit gegeven namelijk stap voor stap uit zijn levensgeschiedenis gewist.

Hij was bijvoorbeeld een voorstander van vreedzaam omgaan met moslims, maar dat paste niet in het straatje van de respectieve pausen en andere hoge geestelijken.

Men weet dat Franciscus tijdens de vijfde kruistocht (1213-1221) een ontmoeting met sultan Malik al-Kamil heeft gehad in de belegerde Egyptische stad Damietta.

Hij voerde daar gesprekken met de sultan en zijn adviseurs over geloof, God en vrede. Door die gesprekken gingen zij elkaar anders zien en respecteerden elkaar, ondanks hun verschillen in meningen en opvattingen.

Franciscus inspanningen voor vrede en zijn op-roepen om de moslims als gelijken, als broeders te zien, mochten niet baten. Op het vlak van geloof hebben we allemaal onze meningen, opvattingen en vooroordelen wellicht. Door elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten, kúnnen obstakels uit de weg geruimd worden. Maar pas als er daadwerkelijk vrede is, in jezelf, om je heen, dan opent zich de blik naar buiten, naar elkaar, naar de schepping ook.

Dan wordt duidelijk wat er nodig is om die schepping, mens, dier en aarde, niet ten onder te doen gaan.

Het leven, de woorden en de daden van Franciscus zijn goed te verbinden met duurzaamheid. Zonder dat hij zich daar natuurlijk van bewust was, was zijn optreden gericht op het welbevinden van de hele schepping.

U bent van harte uitgenodigd om de Franciscusviering bij te wonen en daarna onder het genot van koffie of thee naar de toelichting op het duurzaamheidsbeleid te luisteren en erover in discussie te gaan met de wethouder.

Voor meer informatie over deze Franciscus-viering kunt u terecht bij:

J.J.(Sjaak) den Hollander

Illikhoven 14-A
6116 AL Illikhoven

046-4810205
06-46530118
jjdenhollander@planet.nl

 

Voor meer informatie over Café Mondiaal van 3 oktober klik op de link in bovenstaand artikel.