Welkom

Welkom op de site van het Missionair Overleg Parkstad

Het Missionair Overleg Parkstad (MOP) coördineert in de dekenaten Heerlen en Kerkrade de activiteiten van de missionaire werkgroepen die in de diverse parochies werkzaam zijn. Door onderling overleg en samenwerking, steunen en inspireren wij elkaar bij onze eigen missionaire opdracht en missie: inzet en bewustwording van mensen voor mensen en hun noden. Armoede ver weg, armoede dichtbij, maar ook zorg voor elkaar en streven naar het goede leven voor iedereen. Dat zijn de zaken die ons bezig houden. De waardigheid van iedere mens, werken aan onderlinge solidariteit, kortbij en wereldwijd, bevorderen van zelfredzaamheid, een rechtvaardige verdeling van de aardse goederen, het nastreven van vrede en een duurzame omgang met de aarde, Gods schepping, zijn daarbij onze idealen. Wellicht zoals de Poolster aan de hemel: nooit bereikbaar, maar wel de weg wijzend die we moeten en willen gaan.