Welkom

Welkom op de site van het Missionair Centrum Parkstad

Het Missionair Overleg Parkstad (MOP) coördineert in het Dekenaat Heerlen activiteiten van de diverse missionaire werkgroepen die in de onderscheidende parochies werkzaam zijn. Door onderling overleg en samenwerking, steunen en inspireren wij elkaar bij onze eigen missionaire opdracht, bewustwording van mensen voor mensen en hun noden. Armoede ver weg, armoede dichtbij. Zorg voor elkaar. Dat is onze missie